• Zwroty i reklamacje

Towar zakupiony w naszym sklepie możesz zwrócić w okresie 30 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, a zwrot środków otrzymasz w tej samej formie, w której nastąpiła płatność za zwracany towar.
Zwrotowi nie podlegają - ze względów bezpieczeństwa: foteliki samochodowe i monitory oddechu; ze względów higienicznych – kosmetyki, pieluchy oraz bielizna.
 
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Jako Konsument (towar nabywasz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) masz prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od Umowy wygasa w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego od daty, w której:
  • odebrano zamówienie,
  • osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie produktu,
  • otrzymano ostatnią część zamówienia, jeśli zamówienie było realizowane w częściach,
Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy powiadom nas o swojej decyzji przesyłając do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 
Kiedy i jak nastąpi zwrot środków?
W przypadku, gdy odstąpisz od Umowy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o tym fakcie zwracamy Ci otrzymaną płatność za produkt. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie.
Jeżeli zamówienie zostało przez Ciebie opłacone przy odbiorze, prosimy o podanie numeru rachunku bądź danych do przekazu pocztowego, na które będziemy mogli zwrócić pieniądze. Dotyczy to tylko sytuacji, w której zamówienie zwracasz do magazynu.
 
Możemy wstrzymać się z wykonaniem zwrotu do momentu otrzymania produktu lub czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Gdzie przekazać zwracany produkt?
Zwracany produkt można odesłać do naszego magazynu wraz z uzupełnionym formularzem odstąpienia i z dopiskiem "odstąpienie"
Prosimy o wypełnianie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI.
Prosimy, aby zwracany towar był odpowiednio zabezpieczony tak, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.
Informujemy, że nasz sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 
Twoje terminy i koszty
Zwrotu produktu należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia nam decyzji o odstąpieniu od Umowy. Termin zostaje zachowany, jeśli przesyłka trafi do nas przed upływem terminu 14 dni. Ponosisz koszt odesłania zwracanego produktu do magazynu. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było konieczne stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Uwaga - w przypadku produktów zakupionych w promocji (zwłaszcza pakietowych) prosimy o zapoznanie się z regulaminem promocji.
 
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE W ODNIESIENIU DO UMOWY:
  • świadczenia usług, jeżeli nasz sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nasz sklep utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez nasz sklep (informacja w regulaminie, w niniejszej zakładce oraz podczas składania zamówienia) o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  
Masz prawo zareklamowania rzeczy wadliwej. Możesz skorzystać albo z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z rękojmi (jeżeli towar ma wadę). Jeśli chcesz dokonać zwrotu - odstąpić od Umowy zapoznaj się z informacjami dostępnymi .
 
GWARANCJA PRODUCENTA
Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Wybierając ten sposób reklamacji pamiętaj, że to właśnie gwarant rozpatruje reklamację, a nie sklep internetowy. 
Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów (gwarantów). Dokładne adresy punktów serwisowych znajdziesz na kartach gwarancyjnych lub instrukcji dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.
Zależy Ci na czasie? Reklamację złóż bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.
Życzysz sobie byśmy w Twoim imieniu zwrócili się do gwaranta? 
Przekaż nam produkt wraz formularzem reklamacyjnym. Proces reklamacji wydłuży się o czas jaki potrzebujemy na przekazanie produktu do serwisu i pozyskaniu go po rozpatrzeniu zgłoszenia.
 
RĘKOJMIA
Reklamację produktu z tytułu rękojmi możesz zgłosić, jeżeli przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Przyjmiemy i rozpatrzymy reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Potrzebujemy do tego produktu, który chcesz zareklamować, wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz dowodu zakupu towaru w sklepie – np. fakturę. Prosimy też o określenie oczekiwań - obniżenie ceny, zwrot środków, naprawa, wymiana na produkt wolny od wad.
Rozpatrzenie reklamacji 
Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – zgodnie z Twoim wyborem wymienimy towar na wolny od wad, zwrócimy środki, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego przez Ciebie towaru zostanie wyczerpany). 
W takim przypadku masz prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.